CSS Template
Login til Conventus

Generalforsamling 2018

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Klakring IF onsdag d. 31. oktober 2018 kl. 19.30 i Juelsminde Hallerne.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretninger.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Behandling af forslag.
 5. Orientering om kontingent satser fra de enkelte afdelinger.
 6. Valg af:
  • 2 bestyrelsesmedlemmer (kun lige år)
  • 3 bestyrelsesmedlemmer (kun ulige år)
  • 2 suppleanter (hvert år)
  • Revisor
 7. Eventuelt.