CSS Template
Login til Conventus

Indkaldelse til generalforsamling 2019

Klakring IF indkalder til generalforsamling onsdag den 30. oktober kl. 19.30 i Juelsminde Hallerne.

Dagsordenen er:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretninger
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Behandling af forslag
  1. Forslag om vedtægtsændring
 5. Orientering om kontingentsatser fra de enkelte afdelinger
 6. Valg af:
  1. 2 bestyrelsesmedlemmer (kun lige år) / 3 bestyrelsesmedlemmer (kun ulige år)
  2. 2 suppleanter (hvert år)
  3. Revisor
 7. Eventuelt